Podział gliny ze względu na zawartość szamotu w masie

Aby zmienić właściwości plastyczne gliny, dodaje się do niej szamot. Szamot, zwany w Podręczniku ceramika S. Mattisona także palonką, to wypalona na biskwit glina (czyli glina po wypale bez szkliwa), sproszkowana na ziarna pożądanej grubości (od pyłu po ziarna grubości nawet 3 mm). W niektórych fabrykach porcelany jako szamotu używa się nawet zmielonych poszkliwionych wyrobów.… Czytaj dalej Podział gliny ze względu na zawartość szamotu w masie